Týmto udeľujem súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tomto dokumente firme SAFETY-MANAGEMENT, Golianovo 69, 951 08 Golianovo pre účely evidencie kliento v rámci organizácie za účelom ďalšej spolupráce. Poskytujem dobrovoľne svoje osobné údaje (meno a priezvisko a e-mail) a súhlas s ich spracovaním je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.