> Safety-management -Safety-management
O nás

S nami ste v bezpečí

Uvedomujeme si, že nie je jednoduché sa popri podnikateľskej činnosti zaoberať aj legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú v súčasnej dobe na firmy kladené. Ponúkame teoretické poznatky aktuálnej legislatívy a našim cieľom je vaša spokojnosť.

Viac ako 10-ročné praktické skúsenosti z chemickej výrobnej prevádzky považujeme za výhodu, ktorá nám umožňuje rozumieť procesom a praktickým požiadavkám zamestnancov. Na požiadavky zákona sa nepozeráme iba ako na teóriu, ktorú treba dodržať, ale teóriu spájame s praxou.

alternative
Služby
 • vykonanie vstupného auditu v spoločnosti
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia v súlade s platnou legislatívou
 • kontrola pracovísk v pravidelných periódach
 • realizácia havarijnej pripravenosti v spoločnosti
 • pomoc pri kontrolách zo strany príslušného inšpektorátu práce
 • zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb v oblasti BOZP
 • usmernenie a vypracovanie dokumentácie pri zavádzaní alebo udržiavaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001:2018
 • vykonanie vstupných a opakovaných školení vedúcich zamestnancov a zamestnancov
 • odborná príprava členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a kontroly pracovísk
 • vypracovanie protipožiarnej dokumentácie a jej aktualizácia v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 • realizácia protipožiarnych cvičení v spoločnosti
 • pomoc pri kontrolách zo strany štátnej inštitúcie
 • vykonanie vstupnej prehliadky na zistenie stavu
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie v oblasti životného prostredia podľa platnej legislatívy
 • vypracovanie havarijných plánov a vykonanie potrebných školení
 • vypracovanie povinných hlásení vo všetkých oblastiach ŽP (vody, odpady, emisie) v stanovených lehotách
 • vypracovanie žiadostí potrebných pre súhlasné rozhodnutia zo strany orgánov štátnej správy v oblasti ŽP
 • usmernenie a vypracovanie dokumentácie pri zavádzaní alebo udržiavaní systému manažérstva environmentu podľa STN ISO 14001:2015
alternative
Vízia

Bude pre vás radosťou s nami spolupracovať

Neustále sa vzdelávame, aby sme poskytovali odborné, prvotriedne poradenstvo a služby.

Vaša spokojnosť je našou prioritou.

Kontakt

Ak sme Vás oslovili a máte záujem využiť naše služby, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Do niekoľkých hodín sa Vám ozveme.